Szanowni Państwo,

"POLARIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest "POLARIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Smoleńskiej 1b.

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w celach związanych z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit.c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji transakcji handlowej, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na czas ich realizacji;

4. przysługuje Państwu dostęp do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych poprzez kontakt: office@polaris-group.eu, tel: +48 52 362 79 21;

5. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO/PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

6. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą;

7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży;

8. odbiorcami danych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

9. dane zostaną powierzone firmie kurierskiej w przypadku realizowania dostawy za pośrednictwem kuriera, firmie pocztowej w przypadku realizowania wysyłki listu do panstwa firmy, firmie hostingowej, w przypadku kontaktu drogą elektroniczną oraz innym podmiotom przetwarzającym panstwa dane na podstawie zawartych z nami umów.


Firma "POLARIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż nie prowadzi profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, a także nie prowadzi dla swoich klientów usługi NEWSLETTERA i usług telemarketingu, a wszelkie transakcje związane z procesem sprzedaży, dokonywane są w odpowiedzi na żądanie i zgłaszane zainteresowanie naszych kontrahentów.

 

 

Z poważaniem,

Mirosław Spiczonek